Genomförandet av Vpn

Ett virtuellt privat nätverk är en tunnel med en VPN-klient installerad på användarens dator (eller enhet) vid ingången och en VPN-server vid utgången (tunneln kan ha flera utgångar). En VPN-tunnel är ansvarig för att överföra information mellan datakällan och mottagaren. Huvudsyftet är att säkerställa sekretessen för sessionen.

Inuti tunneln implementerar VPN en teknik som löser strategiskt viktiga informationssäkerhetsuppgifter. Klassificering av VPN-teknik kan utföras på 3 huvudsakliga sätt: genom metoden för dess genomförande (autentisering av datakällan, tunneling och kryptering av IP-paket), genom arkitekturen av den tekniska lösningen, genom arbetsnivån för OSI-modellen. Vanligtvis använder en VPN blandade alternativ när alla tre metoderna används tillsammans.

Vid ingången och utgången av tunneln installeras hårdvara och mjukvara, vilket ger högt skydd för information som överförs via en dedikerad privat kanal.

För att ansluta till VPN-nätverket måste du gå igenom identifierings-och autentiseringsförfarandet. Om det lyckas är användaren auktoriserad med rätt till VPN-åtkomst för att arbeta på nätverket.