Hybrid IPTV

Många tv-leverantörer antar nu en hybrid IPTV-metod för att lösa några av problemen med fullt IP-aktiverade sändningar. IPTV kräver mycket bandbredd för att överföra massor av data med hög hastighet.

Hybrid med bästa IPTV kombinerar traditionella tv-tjänster med IP-baserade tjänster. Den största försäljningsargument är att allt levereras genom en enda låda. Detta gör det möjligt för TV-leverantörer att utöka sina erbjudanden till sina abonnenter.

Det gör det också lättare att implementera nya produkter och tjänster utan att helt omarbeta dekodern. Det är ett bra sätt att flytta från en traditionell modell till en modernare.