Reptiler, i Storbritannien?!

Överraskande är detta en vanlig fråga som ställs av allmänheten. Det är i själva verket sex arter av inhemska se alla reptiltillbehör här på snorbilligt.se: gemensamma Europeiska huggorm (Vipera berus), snok (Natrix natrix), slät orm (Coronella austriaca), gemensamma ödla (Lacerta vivipara), sandödlan (Lacerta agilis) och långsam mask (Anguis fragilis). Följande artikel förklarar lite om deras biologi och ekologi, inklusive en sammanfattande guide till deras identifiering, livsmiljötyper, avel och matvanor och nuvarande hot mot deras populationer. Mer detaljerade artkonton kan hittas genom att klicka på länkarna nedan.